fbpx

Lotnictwo Nowej Generacji

Emilia Cuch

17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Głównym celem konferencji jest omówienie nowoczesnych technologii związanych z lotnictwem, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz rozwój rynku transportu lotniczego.  Zaproszeni goście to przede wszystkim osoby profesjonalnie związane z tematyką lotnictwa cywilnego i państwowego.

Najważniejszymi tematami tegorocznego wydarzenia będą m. in. łańcuch kooperantów Centralnego Portu Komunikacyjnego, nowoczesne rozwiązania dla portów i kontroli ruchu lotniczego oraz najnowsze technologie wspomagające rozwój lotnictwa państwowego, linii lotniczych oraz ruchu General Aviation.  Zostaną również omówione kwestie dotyczące lotnictwa cywilnego, państwowego, a także wojskowego.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii i portów lotniczych, firm handlingowych oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski.

Swoją obecnością podczas konferencji zaszczycą nas m. in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, cz.p.o. Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Mirosław Jemielniak, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk oraz Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk dypl. pil. Cezary Wasser.

Szczegółowe informacje, program wydarzenia oraz formularz dla osób zainteresowanych udziałem znajdują się na stronie www.lotnictwo.ztw.pl