IV Konferencja Naukowa „Logistyka 2018. Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Dariusz Górczyński

W dniach 7-9 marca 2018 r. pracownicy Instytutu Logistyki i Organizacji Transportu: mgr Katarzyna Nikorowicz - Zatorska, dr inż Robert Brodzik oraz dr inż. Czesław Wojdat wzięli udział w czwartej edycji konferencji LOGISTYKA 2018. Tegoroczna edycja cyklicznej konferencji odbyła się tym razem we Wrocławiu. Celem konferencji było umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu oraz wymiana doświadczeń, zarówno w zakresie prowadzonych prac naukowo – badawczych, jak i stosowanych ścieżek komercjalizacji wyników prac, realizowanych przez pracowników naukowo–dydaktycznych w ośrodkach z całej Polski.

Udział członków Koła Naukowego Historii Lotnictwa w II edycji konkursu i konferencji nt. Żołnierzy Wyklętych.

Dariusz Górczyński

W dniu 18 maja br. grupa studentów wojskowych i cywilnych, członków Koła Naukowego Historii Lotnictwa WSOSP Działającego przy Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, udała się do Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na ogólnopolski konkurs wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz na ogólnopolską studencką konferencję naukową Żołnierze Wyklęci – Nieznani Bohaterowie. Opiekunem tego wyjazdu naukowo-edukacyjnego był dr Marcin Paluch. W trudnych zmaganiach intelektualnych, przypominających słynny teleturniej telewizyjny „Wielka Gra”, ścierali się studenci Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobrze zaprezentowali się podchorążowie „Szkoły Orląt”. W finale konkursu st. szer. pchor. Paweł Kaczmarski zajął III miejsce a szer. pchor. Mateusz Kuzio - V miejsce. 

Rekrutacja ERASMUS+ dla studentów cywilnych

Dariusz Górczyński

W dniu 14 lutego 2018 r. rozpoczęła się REKRUTACJA dla studentów cywilnych będących co najmniej na 2 semestrze studiów I stopnia oraz studentów cywilnych studiów II stopnia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ :

  • praktyki wakacyjne w roku akademickim 2017/2018
  • studia w I semestrze roku akademickiego 2018/2019

 

rekrutacja erasmus+ dla studentów cywilnych pdf