Konferencja Naukowa

Robert Ambroziak

W dniach 11-12 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Satelitarne Pozycjonowanie - Precyzyjna Nawigacja - Mobilny Monitoring". Celem Konferencji była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.

Szkolenie poligonowe podchorążych

Robert Ambroziak

W dniach 26-28.06.2018 r., 10-13.07.2018 r., 24-26.07.2018 r. kadra Katedry Taktyki i Uzbrojenia w osobach: ppłk mgr Waldemar SULIMA, mjr dr inż. Tomasz KULIK, kpt. mgr Robert WÓJCICKI, realizowała zajęcia praktyczne w ramach szkolenia personelu narażonego na izolację SERE oraz powszechnej obrony przeciwlotniczej z podchorążymi I, II, i III roku studiów wojskowych.

Udział w konferencji naukowej w UPH w Siedlcach

Robert Ambroziak

W dniach 24-25 maja, w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wojna i bezpieczeństwo militarne – wojna i migracje”. Otwarta została ona uroczyście przez prorektora UPH prof. dr hab. Mirosława Minkinę. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu badaczy z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych. Jej głównym celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: nauk o obronności, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce, socjologii, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, jak również przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Minister Beata Kempa – Członek Rady Ministrów.