Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego

Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego (CSDPL) jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP).

CSDPL powołane zostało do:

 • koordynacji szkoleń kursowych realizowanych zgodnie z "Rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
 • przygotowywania ofert szkoleń kursowych dla podmiotów prowadzących działalność lotniczą
 • organizacji szkoleń dla kadry WSOSP, wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej i jednostki wojskowej
 • planowania i doskonalenia specjalistycznego wykładowców i instruktorów prowadzących przedmioty w ramach programów kursowych

W podporządkowaniu CSDPL funkcjonują niżej wymienione komórki organizacyjne:

 • Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego w Zakresie Medycyny Lotniczej i Czynnika Ludzkiego
 • Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania
 • Ośrodek Szkoleniowy Systemów Jakości i Zarządzania Bezpieczeństwem
 • Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych
 • Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej
 • Wydział Doskonalenia Zawodowego
 • Sekcja Planowania